Wat is Trombose

Alles over trombose

Trombose in aders en slagaders blijken meer verwant dan gedacht

Decennia lang werd gedacht dat trombose in aders en slagaders weinig met elkaar te maken had en dat het ging om twee verschillende ziektes. Uit onderzoek van Inge van Schouwenburg van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) blijkt nu dat dit niet het geval is. Zij heeft aangetoond dat mensen die zonder aanwijsbare oorzaak trombose in een ader krijgen, een driemaal grotere kans hebben om ook in de slagader trombose te krijgen, een relatie die voorheen niet bekend was.

Trombose groeiend probleem
Bovendien is trombose een groeiend probleem en treft het inmiddels zo’n 25.000 personen in de ader (veneuze trombose). Uit schattingen van de Nederlandse Hartstichtingen blijkt dat er in Nederland in 2007 15.700 mannen en 10.800 vrouwen zijn overleden aan een hartinfarct, nadat zij trombose in hun slagader hadden gekregen. Bovendien zijn er naar schatting ongeveer 37.000 overvallen door een beroerte, nadat zij te maken hadden gekregen met trombose. Bovendien neemt de kans op trombose toe op het moment dat men ouder wordt, waardoor het probleem in Nederland de komende jaren een stuk groter zal worden.

Trefwoorden: